gtag('config', 'UA-177535994-1'); Skip to main content

Als student wil je wat bijverdienen en heb je tijd en zin om in de (zomer)vakantie lekker je bankrekening te spekken. Harstikke goed! Momenteel zitten bedrijven immers te springen om personeel, dus jouw hulp is welkom! Maar hoe zit het ook alweer met de regeltjes voor vakantiewerkers? Wat voor werkzaamheden mag je wel en juist niet doen? In deze blog informeren we je hierover.

13 en 14-jarigen
Als je 13 of 14 jaar bent, mag je klusjes doen. Klusjes in en om het huis, auto’s wassen, meehelpen in de winkel of lichte werkzaamheden in de landbouw. Ook mag je meehelpen op een manege en inpakken.

Werkzaamheden die jij als 13 of 14-jarige niet mag doen zijn onder andere: werken in een fabriek, in een omgeving met machines, werken met gevaarlijke stoffen, dingen tillen die zwaarder zijn dan 10 kilo.

In vakanties mag je maximaal 7 uur per dag werken, gedurende 4 weken per jaar.

15 jaar
Als 15-jarige mag je sowieso alle werkzaamheden doen die voor 13- en 14-jarigen geschikt zijn. Ook mag je meewerken aan een uitvoering (bijvoorbeeld modeshows lopen), de krant rondbrengen en hulpwerkzaamheden in de horeca uitvoeren.

Als 15-jarige mag je nog steeds niet in een fabriek en met gevaarlijke stoffen werken. Ook mag je niet werken als maaltijdbezorger of vrachtwagens laden en lossen.

15-jarigen mogen 8 uur per dag werken in de vakantie. Verder mag je 6 weken per jaar vakantiewerk doen, waarvan maximaal 4 aaneengesloten weken.

16 en 17-jarigen
Vanaf dat je 16 jaar bent, mag je bijna alle soorten werk doen, zolang het maar geen gevaarlijk werk is. Je werkplek moet veilig zijn en er moet deskundig toezicht zijn om gevaar te voorkomen.

Het (vakantie)werk mag je niet verhinderen om naar school te gaan. Daarnaast mag je op deze leeftijd niet werken met gevaarlijke stoffen of in een lawaaiige omgeving.

Als je 16 of 17 jaar bent, mag je maximaal 40 uur per week werken. Je mag niet ’s nachts werken, oproepdiensten of overwerken.

Moet je een arbeidscontract afsluiten om vakantiewerk te doen?
Jazeker! Ook al ben je vakantiekracht, je wordt gezien als een werknemer en daar hoort een arbeidscontract bij. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, zullen je ouders ons schriftelijk toestemming moeten geven om aan het werk te gaan en ondertekenen zij ook jouw arbeidsovereenkomst.
Indien het bedrijf waar je via Activus aan het werk gaat onder een CAO valt, word je beloond volgens de regels uit die betreffende CAO. Voor wat betreft het salaris heb je minimaal recht op het Wettelijk Minimumloon.

Als vakantiekracht (of eigenlijk werknemer) ben je verzekerd tegen ziekte en gelden er regels voor vakantiedagen en vakantietoeslag. Overigens kan je als student of scholier meedoen met de studenten- en scholierenregeling van de Belastingdienst, waardoor wij minder loonbelasting voor jou hoeven af te dragen. Hierdoor zie jij op je loonstrook dat je netto meer overhoudt. Mooi meegenomen!

Meer weten?
Wil je meer weten over dit onderwerp? Schroom niet en app, bel of mail ons! Wij helpen je graag! (Contact)
Ook kan je voor meer info kijken op de website van de Rijksoverheid.