Skip to main content

Wij vinden het belangrijk om klanten en kandidaten ervan te verzekeren dat Activus Uitzendbureau voldoet aan alle richtlijnen en werkt volgens de normen die van een betrouwbaar uitzendbureau verwacht kunnen worden. Daarom werkt Activus Uitzendbureau al ruim 30 jaar uitsluitend volgens de bestaande wet- en regelgeving. Dit maakt ons een gecertificeerd uitzendbureau met oog voor mens en werk. Bekijk hier onze certificeringen. Nu heeft ook het kabinet een stap gezet naar een eerlijke markt voor uitzendkrachten en uitzendbureaus.

Verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus

Samen met ondernemers, werkgevers en werknemers willen het kabinet bouwen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt hiervoor de plannen. Onderdeel hiervan is een verplicht certificeringsstelsel voor de Uitzendbranche. Het gaat om de grootste stelselherziening van de uitzendbranche sinds de afschaffing van de vergunningsplicht in 1998.

Er komen namelijk al jaren verschillende misstanden voor in de uitzendsector. Onbetrouwbare uitleners die zich niet aan de regels houden, verstoren de economische, sociale ordening. Daardoor worden uitleners en inleners die zich wél aan de regels houden, belemmerd.

Het verplichte certificeringsstelsel heeft twee doelen. Het kabinet wil de positie van arbeidskrachten beter beschermen en een gelijk speelveld creëren voor uitzendbureaus.
Dit stelsel houdt in dat uitleners zich moeten laten certificeren als zij arbeidskrachten ter beschikking willen stellen. Daarnaast mogen bedrijven alleen arbeidskrachten inlenen van gecertificeerde uitleners. Dit zorgt ervoor dat kwaliteit wordt beloond, meer ruimte wordt gecreëerd voor betrouwbare uitzendbureaus en het maakt de markt transparanter. Partijen die zich niet aan de regels houden, worden hierdoor van de markt geweerd. Het plan is dat deze verplichte certificering vanaf 1 januari 2025 gaat gelden.

Om als uitzendbureau in aanmerking te komen voor een certificaat moeten zij naast de reeds geldende eisen van het SNA-keurmerk (NEN 4400-1), ook voldoen aan zes aanvullende verplichtingen. Deze gaan over betaling van het juiste loon, VOG, bankgarantie, gecertificeerde huisvesting, doorgeleiden van informatie over veiligheid en controle pensioenaansluiting.

Gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden

Daarnaast wil het kabinet meer zekerheid bieden aan werknemers met flexibele contracten. Dit is ook om tot meer duurzame arbeidsrelaties te komen. Er worden vier maatregelen uitgewerkt, waaronder dat uitzendcontracten verder in orde worden gebracht, zodat de positie van uitzendkrachten wordt verbeterd. Er moet in ieder geval sprake zijn van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten en werknemers die direct in dienst zijn bij het bedrijf.

Het kabinet gebruikt de komende tijd om samen met sociale partners de uitvoering van het stelsel verder uit te werken en voor te bereiden.