Skip to main content

Wat is de PAWW?

De PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) is een uitkering waarmee de WW- of WGA uitkering kan worden aangevuld. In 2016 werd namelijk de duur van WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 24 maanden. De periode dat men recht heeft op een uitkering is dus minder lang dan vroeger. Dit kan mogelijk leiden tot financiële onzekerheid. Hierdoor werd er toen afgesproken dat de gemiste maanden uitkering kon worden aangevuld in de PAWW. De uitkering wordt hiermee als het ware verlengd. De uitvoering van de PAWW is neergelegd bij Stichting PAWW (SPAWW).

Hoe werkt de PAWW voor uitzendkrachten?

Ieder uitzendbureau is verplicht om vanaf 1 augustus aangesloten te zijn bij SPAWW. Dit is tot stand gekomen doordat uitzend cao-partijen (FNV, CNV, De Unie, ABU en NBBU) hebben aangegeven dat ze onder de werkingssfeer van de verzamel cao PAWW willen vallen. Uitzendkrachten kunnen hierdoor aanspraak maken op een PAWW-uitkering, mits zij daarvoor in aanmerking komen. Deze zullen zij zelf moeten aanvragen.
De bijdrage voor de PAWW wordt door de werknemers betaald. In 2022 is de hoogte van de bijdrage 0,2% van het brutoloon. Dit is afgesproken door de werkgevers- en werknemersorganisaties. De bijdrage wordt door de uitzendwerkgever gecompenseerd via een opslag op het brutoloon.

Uitzendkrachten op de hoogte brengen

Met dit bericht willen wij onze uitzendkrachten zich ervan bewust maken dat ze mogelijk na afloop van de wettelijke WW- of WGA-uitkering, recht hebben op een private verlenging van deze uitkering. Meer informatie is te vinden in onderstaande flyer of op de website van SPAWW.