Skip to main content
Wetgeving

Activus is WAB proof!

By december 16, 2019augustus 29th, 2022No Comments

De WAB. Wie heeft er niet van gehoord? Iedereen die personeel in dienst heeft zo’n beetje, denk ik.

WAB, Wet Arbeidsmarkt in Balans. Mijns inziens lijkt het erop alsof de WAB de arbeidsmarkt UIT balans brengt.
De WAB lijkt de grootste arbeidsmarkthervorming teweeg te brengen van het afgelopen decennium.
Zowel voor vaste werkgevers maar ook voor uitzendbureaus en zeker ook payroll bedrijven staat er nogal wat te gebeuren vanaf de jaarwisseling:
 

Transitievergoeding
Ten eerste krijgt u te maken met transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. De berekening blijft 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Dit geldt zowel voor uw vast personeel maar ook voor uitzendkrachten. Vanaf 2015 is de transitievergoeding van toepassing en heeft vast personeel en uitzendkrachten daar recht op na 2 gewerkte jaren wanneer de werkgever de arbeids-/ uitzendovereenkomst ontbindt. Vaak zie je dan dat medewerkers binnen 2 jaar uitstromen zodat de werkgevers/ uitzendorganisaties hier onderuit komen. Jobhoppers zijn niet overal gewenst, maar dit vind ik een legitieme reden om die cv’s toch nog eens beter te bekijken.

Heeft u al rekening gehouden met de transitievergoeding in relatie tot de inzetbaarheid van uw medewerkers met tijdelijke contracten? En wist u eigenlijk wel dat er ‘aftrekposten’ zijn op de transitievergoeding? Opleidingskosten mogen namelijk in mindering worden gebracht. U moet dit dan wel hebben opgenomen in de opleidingsovereenkomst. Aan de andere kant is opleiden zo gek nog niet want veel bedrijven zijn verplicht conform de Cao om hierin te investeren en immers kennis = macht! Opleiden kan ook wat meer betrokkenheid en een bredere inzetbaarheid van uw medewerker brengen. Dus opleiden, lang zo gek nog niet!

Oproepcontracten
Ieder tijdelijk contract of contract zonder vaste urenomvang wordt aangemerkt als oproepcontract. U mag een kalenderjaar lang een medewerker een oproepcontract geven; daarna heeft de medewerker recht op een vaste urenomvang en moet u voor dit urenaantal het loon doorbetalen.
Dit maakt het er niet bepaald flexibeler op voor de uitzendbranche. Na 12 maanden stromen onze uitzendkrachten daarom door naar fase B en krijgen ze contracten voor bepaalde tijd.

Met de oproepcontracten hangt samen dat werknemers/ uitzendkrachten moeten worden opgeroepen voordat hun werkzaamheden aanvangen. Oproepen moet 4 dagen van te voren. Wanneer u een oproep cancelt of 1 dag later verzet dan moet u de dag dat de medewerker al is opgeroepen toch doorbetalen! Minder flexibiliteit dus. Voor zowel vaste werkgevers als uitzendbureaus. Echter is een oproep alleen geldig als die elektronisch of schriftelijk is gedaan dus aan een telefoontje waarop iemand wordt opgeroepen kunnen geen rechten worden ontleend door de werknemer/ uitzendkracht. Gelukkig, ergens is er dus nog een escape.

WW-premiedifferentiatie
Vanaf 1 januari zijn er 2 premiegroepen: hoge- en lage WW-premie. Voor tijdelijke contracten (zo ook oproepcontracten) geldt een hoge WW premie van 7,94%. Wanneer u iemand in vaste dienst heeft (en ook uitzend Fase C-contracten) mag u het lage WW tarief toepassen van 2,94%.
Dit kan interessant zijn en u 5% besparen op personeelskosten.
Ook voor Activus geldt dat er nu voor het eerst uitzendkrachten kunnen instromen in Fase C. Indien u overweegt om werknemer(s) in vaste dienst te nemen is dit wellicht het moment van bezinning.
Let u er wel op dat de werknemer niet meer dan 30% boven het contractueel overeengekomen urenaantal werkt, want dan wordt alsnog (met terugwerkende kracht) het hoge WW-tarief toegepast!

Payroll
Payrollbedrijven zaten wellicht met de handen in het haar toen zij hoorden dat werknemers die via een payroll bedrijf worden verloond dezelfde rechten gaan krijgen als vaste medewerkers en dat payrollbedrijven geen gebruik meer mogen maken van de flexibiliteit van de uitzendbranche. Alle arbeidsvoorwaarden van de inlener tot aan kinderopvang en pensioenfonds aan toe moeten worden nageleefd. Gevolg is dat hierdoor payroll een stuk duurder gaat zijn voor u als opdrachtgever en hierdoor ook minder interessant. Gelukkig is daar nog de uitzendbranche die u kan helpen in de flexibiliteit en u ontzorgt.

Heeft u (nog) payrollers? Informeer dan direct de payroll organisatie zodat zij de juiste arbeidsvoorwaarden kunnen toepassen. U als inlener bent immers via de ketenaansprakelijkheid hoofdelijk verantwoordelijk voor een correcte beloning.

Ketenregeling
Het is voor u als vaste werkgever aan de ene kant wel handig dat de ketenregeling is versoepeld. U mag vanaf 1 januari 2020 uw werknemer 3 tijdelijke contracten van een jaar geven (in 3 jaar tijd) voordat u over moet gaan tot een vaste aanstelling. U zit dus minder snel vast aan een medewerker. Aan de andere kant is het maar de vraag hoe lang een medewerker tevreden blijft bij een tijdelijk contract. Een vaste aanstelling is ook een stukje waardering en brengt hoogstwaarschijnlijk meer betrokkenheid van de medewerker. Daarnaast kunt u het lage WW tarief toepassen bij contracten voor onbepaalde tijd dus wanneer bent u het beste af? Bekijk dit per werknemer.

Ontslagrecht
Het ontslagrecht wordt versoepeld. Nu moet een werkgever nog aantonen dat een medewerker disfunctioneert. Of dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Vanaf 2020 kan een medewerker worden ontslagen als meerdere ontslaggronden zich gedeeltelijk voordoen.
Dit maakt het vast aannemen van een medewerker wel wat makkelijker!

Activus
Activus heeft haar huiswerk op tijd gedaan. Tijdig zijn onze fase A, B en nu ook voortaan fase C contracten herzien, alsook onze algemene voorwaarden. Ook hebben wij onze werkwijze aangepast en zijn sommige uitzendkrachten naar een andere fase overgegaan.
Zoals u van ons gewend bent kunt u er in 2020 ook blind vanuit gaan dat wij conform deze strenge, nieuwe regels handelen.

Heeft u vragen over wijzigingen waarover u met ons wilt sparren?
Dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen en desgewenst een persoonlijke afspraak te maken.
Wij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 0492-367575.

ZZP
Ja ook Activus doet mee op het gebied van ZZP! Want door de uitvoering van de WAB zullen er naar verwachting meer en meer ZZP’ers op de markt komen. Je leest het overal op internet en ook wij merkten wij dit op. De ZZP’ers kunnen de concurrentie aan met uitzendkrachten voor wat betreft het tarief. Daarnaast zijn ze buitengewoon gemotiveerd en goed in hun vakgebied. Ze kunnen werken wanneer ze zelf willen en zijn 100% verantwoordelijk voor hun eigen werk. Werkgevers hoeven geen transitievergoeding te betalen wanneer de opdracht klaar is en hebben geen kosten bij ziekte. Ideaal toch?!

Maar aan de andere kant, hoe moeten deze ‘verse’ ZZP’ers hun organisatie rondom het ZZP-schap gaan regelen? Veel ZZP’ers zullen goed zijn in hun vak maar als het gaat om hoe word ik ZZP’er? Wat wordt mijn uurtarief? Wat moet ik er allemaal voor regelen? Hierop hebben veel nieuwe ZZP’ers geen antwoord. Laat staan dat ze zelf al een netwerk hebben waaruit ze opdrachten kunnen putten.

Activus omarmt deze ‘nieuw’ ZZP’ers (maar ook zeker gevestigde orde van ZZP’ers) en helpt en adviseert waar nodig. Wij beschikken daarnaast over een uitgebreid netwerk van opdrachtgevers en opdrachten waar alle ZZP’ers gebruik van kunnen maken. Tevens hebben wij WAB-proof overeenkomsten opgesteld en kan er gebruik gemaakt worden van factoring waardoor facturen zeer snel aan de ZZP’ers worden voldaan. Activus bemiddelt en zorgt dat de ZZP’er zelfstandige blijft. Wij zien erop toe dat je volgens de juridische wetten zelfstandige blijft want ook op dit item zal de WAB nog worden aangepast in de toekomst.

Meer weten, sparren of heeft u vragen?
Twijfel niet en bel ons op 0492-367575.